Šta uraditi kada neko umre u staračkom domu?

ŠTA SE DEŠAVA ODMAH NAKON SMRTI U STARAČKOM DOMU?

Ukoliko vaša voljena osoba umre dok je bila zbrinuta u staračkom domu, osoblje će znati šta treba učiniti i procese koji se moraju poštovati. Oni su tu da vam pomognu i moći će vas posavjetovati o sljedećim koracima. Ukoliko niste prisutni kada vaša voljena osoba premine, osoblje staračkog doma će vas obavijestiti što je prije moguće nakon njihove smrti. Možete zatražiti da vidite svoju voljenu osobu ukoliko to želite.

OČEKIVANA ILI NEOČEKIVANA SMRT U STARAČKOM DOMU

Smrt će potvrditi ljekar i obavijestiti ljekara opšte prakse kako bi oni mogli potvrditi smrt. Osoblje staračkog doma obično će to učiniti u vaše ime. Ako se smrt očekivala ili je ljekar opšte prakse vidio vašu
voljenu osobu u posljednjih 14 dana, ljekar će izdati ljekarsko uvjerenje o uzroku smrti, koje vam omogućava da registrujete smrt.

Ukoliko je smrt iznenadna ili nepoznatog uzroka, ljekar ili osoblje staračkog doma će kontaktirati mrtvozornika (ili nadležnu službu). Mrtvozornik može narediti obdukciju ili uviđaj kako bi se utvrdio uzrok smrti, a zatim izdati dokumente koji omogućavaju registraciju smrti. Važno je napomenuti da se sahrana ne može obaviti dok se mrtvozorni uviđaj ne završi i ne utvrdi uzrok smrti.

ŠTA SA TIJELOM PREMINULOG AKO UMRE U STARAČKOM DOMU?

Osoblje staračkog doma je obučeno da osigura da se vaša voljena osoba pravilno zbrine. Obično će biti premješteni u svoju sobu, ili neki drugi privatni prostor, gdje mogu mirno ležati dok porodica ne bude obaviještena, kao i dok se ne dostavi ljekarsko uvjerenje o uzroku smrti i pogrebnik ne bude u mogućnosti da preuzme tijelo.

ŠTA ĆE SE BITI SA IMOVINOM PREMINULOG AKO UMRE U STARAČKOM DOMU?

Dom za starija lica će obično kontaktirati vas (ili najbliže rođake) kako bi dogovorili pogodno vrijeme za preuzimanje stvari vaše voljene osobe. Većina domova za njegu će tražiti da potpišete papire kako biste potvrdili prijem ovih predmeta.

MOJA VOLJENA OSOBA JE PREMINULA U DOMU ZA STARIJA LICA I BILA DONOR ORGANA

Ukoliko niste sigurni da li je vaša voljena osoba registrovana kao donor organa, bolnica bi to trebala moći provjeriti umjesto vas. Proces doniranja organa počinje provjerom da je osoba preminula, a zatim
dobijanjem pristanka za donaciju bilo kojeg upotrebljivog organa.

KOJI SU SLJEDEĆI KORACI?

Naši ljubazno osoblje će vam moći pomoći u procesu planiranja sahrane. Imamo i vremenski okvir šta učiniti kada neko umre, koji će vam pomoći u svemu, od registracije smrti do svih postupaka koji slijede nakon toga.